Stort intresse för LifeGene!

STORT TACK alla fantastiska deltagare för att ni besvarat era enkäter! Intresset för LifeGene är stort och vi har ett flertal projekt på gång som ansökt om att få använda data!

År 2017 var väldigt framgångsrikt när det gäller antal forskningsprojekt som har tagit del av data från LifeGene! Det är så roligt att era bidrag i form av att besvara enkäter och utföra hälsotest kommer till nytta för forskningen!

Intresset fortsätter i hög takt vilket vi är oerhört glada för! Det känns så roligt att resursen LifeGene används, säger Kicki Kjaergaard Operativ chef för LifeGene.