Stor efterfrågan på LifeGene data

Redan nu kan man se nyttan av data som har samlats in i LifeGene. Över tio forskningsprojekt har tagit del av LifeGene data och flera står på tur.

Familjesambanden  är extra intressanta för forskarna

Många forskare från olika delar av landet och från olika  forskningsområden har kontaktat LifeGene och ansökt om att få ta del av det material som vi hittills har samlat in. Vi är väldigt glada över att datat kommer till användning och på så sätt kan bidra till en bättre framtida hälsa för oss alla.

Det har visat sig att enkätdatat är av väldigt stort intresse även i de fall då deltagaren endast fyllt i enkäten och inte besökt oss på vårt Testcenter. Det har även visat sig att barn och ungdomar är av stort intresse för forskningen och att just data på denna målgrupp är svårt att få tag på. 

De senaste forskningsområdena som står i kö för att få göra uttag berör bland annat anorexi, tinnitus och hur miljöexponeringar tidigt i livet påverkar hälsoförloppet senare i livet.  

Forskningsprojekt som redan är igång är:

 

  • Spirometri, ansvarig forskare Martin Andersson
  • Irritable bowel Syndrom (IBS), ansvarig forskare Mauro DÁmato
  • Asthma, sleep disturbances, noise and the metabolic syndrome, ansvarig forkare Christer Janson
  • The prevalence, impact and co-morbidities of premenstrual symptoms, ansvarig forskare Elias Eriksson
  • Born into Life, ansvarig forksare Catarina Almqvist Malmros, Göran Pershagen, Ellika Andolf
  • Association between sleep duration and healthiness in children, ansvarig forskare, Christian Benedict
  • Diet, physical activity and health among children, ansvarig forskare Katarina Bälter