LifeGene är ett unikt projekt för bättre hälsa
 

För tillfället sker ingen nyrekrytering.

LifeGene är ett unikt projekt för bättre kunskap om hur våra gener, vår omgivning och vårt sätt att leva påverkar vår hälsa.

Inom medicinsk vetenskap finns fortfarande outforskade områden och vi tror att LifeGene kommer att ge helt nya möjliheter för att få mer kunskap om våra vanligaste folksjukdomar och hälsoproblem som exempelvis astma, allergier, infektioner, fetma, kroniskt trötthet och smärta, och de stora sjukdomarna senare i livet - hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

LifeGene är en av de största forskningssatsningarna i Sverige någonsin. Flera hundra tusen personer ska rekryteras som frivilliga under de kommande åren. Projektet kommer att pågå under cirka 30 år. Vill du läsa mer kan du ta en titt på vår broschyr här.

Hur går man med i LifeGene?

LifeGene bjuder in personer som är över 18 år. Urvalet görs slumpmässigt via befolkningsregistret SPAR (Statens Person- och Adress- Register). För personer som är över 18 år och inte har fått en inbjudan är det möjligt att anmäla sig som deltagare här på vår hemsida genom att klicka på jag vill delta och sedan följa instruktionerna för registrering. Kom ihåg att LifeGene är helt frivilligt och du kan när som helst avsuta ditt deltagande utan någon förklaring genom att kontakta oss.

Att följa hela familjer, både sådana som delar ett biologiskt arv och sådana som enbart delar miljö, är viktigt för att förstå sambanden mellan arv och miljö. LifeGene vill därför gärna följa hela hushåll och hoppas att deltagare i sin tur bjuder in sina barn och andra personer som de bor tillsammans med i projektet. 

Innan du går med i LifeGene vill vi att du tar del av den samtyckesinformationen som finns här.

Som deltagare får du koll på din egen hälsa

Som deltagare i LifeGene får du bättre koll på din egen hälsa eftersom du följs upp regelbundet med hälsotest vid våra testcenter. Observera att vi för närvarande inte utför några hälsotest! Hälsotesten görs vart tionde år och det är alltid medicinskt utbildad personal som tar hand om dig. Efter ditt besök får du dina provresultat hemskickade till din folkbokföringsadress om du vill.

På din personliga hemsida kommer du även att få svara på frågor om dina levnadsvanor i en webbenkät.

Svenska forskare i ett gemensamt krafttag för bättre hälsa

Bakom LifeGene står sju svenska universitet med sina medicinska fakulteter. Karolinska Institutet är värd för projektet och har en ledande och koordinerande funktion. De övriga medverkande universiteten är: Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet och Umeå universitet.

LifeGene har finansierats genom anslag från Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, AFA Försäkring samt Ragnar och Torsten Söderbergs stiftelser. Idag sammarbetar LifeGene med Stockholms läns landsting (SLL)