Information till föräldrar

 

LifeGene kräver alltid skriftligt medgivande från båda vårdnadshavarna för barn och ungdomar under 15 år
Alla barn under 15 år behöver ett signerat samtycke av vårdnadshavare. Om ni inte själva följer med ert barn till Testcentret så ber vi er skriva ut samtyckesformuläret, signera och skicka det med barnet (eller annan vuxen) vid besöket.
LifeGene informerar automatiskt vårdnadshavare
Om du som vårdnadshavare anmäler ditt barn eller ungdom under 15 år till LifeGene, kommer automatiskt också den andra vårdnadshavaren att bli informerad om detta.
Du kan boka tid för dig och dina barn
Du bokar tid för hälsoundersökning på din personliga hemsida under rubriken "Min sida".  Där kan du välja att boka en gemensam tid för dig och dina barn eller dela upp på olika dagar och tider beroende på vad som passar er bäst. Barn får genomgå lite olika tester än vuxna baserat på deras ålder. Till exempel så har vi ingen special utrustning för att väga och mäta riktigt små barn som ännu inte kan stå upp själva. Vill du veta mera om vilka prover och mätningar som är aktuella för just ditt eller dina barn är du alltid välkommen att kontakat oss på 020-120 40 50 (kostnadsfritt)
Kom ihåg att komma i god tid
När man utför hälsotest på barn är det extra viktigt att inte behöva stressa sig igenom det. Barnen och de vuxna skall få god tid på sig att förbereda sig inför häslotestet och många barn vill ha en bedövningskräm på armen innan blodprovtagningen.
Därför är det viktigt att komma i god tid till oss.
Vi önskar er hjärtligt välkomna.

Barn och ungdomar är hjärtligt välkomna att vara med i LifeGene.

Det är viktigt att alla som deltar i LifeGene förstår att det är helt frivilligt och att de kan tacka nej till att vara med i studien fastän de har blivit inbjudna. De kan även tacka nej till en del av undersökningarna eller enkäten om de vill.

Inför ert första besök på LifeGene Testcenter har vi  sammanställt viktig information till dig som är vårdnadshavare. Du kan också läsa mera om vilka tester som ingår för barn i olika åldrar här.

LifeGene kräver alltid skriftligt medgivande från båda vårdnadshavarna för barn och ungdomar under 15 år

Alla barn under 15 år behöver ett signerat samtycke av vårdnadshavare. Om ni inte själva följer med ert barn till Testcentret så ber vi er skriva ut samtyckesformuläret, signera och skicka det med barnet (eller annan vuxen) vid besöket. 

LifeGene informerar automatiskt vårdnadshavare

Om du som vårdnadshavare anmäler ditt barn eller ungdom under 15 år till LifeGene, kommer automatiskt också den andra vårdnadshavaren att bli informerad om detta.

Du kan boka tid för dig och dina barn

Du bokar tid för hälsoundersökning på din personliga hemsida under rubriken "Min sida".  Där kan du välja att boka en gemensam tid för dig och dina barn eller dela upp på olika dagar och tider beroende på vad som passar er bäst. Barn får genomgå lite olika tester än vuxna baserat på deras ålder. Till exempel så har vi ingen special utrustning för att väga och mäta riktigt små barn som ännu inte kan stå upp själva. Vill du veta mera om vilka prover och mätningar som är aktuella för just ditt eller dina barn kan du se det här. Du är förstås också välkommen att kontakat oss på 020-120 40 50 (kostnadsfritt)

Kom ihåg att komma i god tid

När man utför hälsotest på barn är det extra viktigt att inte behöva stressa sig igenom det. Barnen och de vuxna skall få god tid på sig att förbereda sig inför häslotestet och många barn vill ha en bedövningskräm på armen innan blodprovtagningen. Därför är det viktigt att komma i god tid till oss.

Vi önskar er hjärtligt välkomna.