Du får en gratis Hälsokontroll

LifeGene hjälper dig att hålla koll på din hälsa

 

LifeGene hjälper dig att hålla koll på din hälsa
Att vara med i LifeGene innebär att du regelbundet, cirka vart tionde år följs upp med hälsokontroller. Du kommer också varje år, att få svara på webbaserade frågor om dina levnadsvanor.
Hälsokontrollen tar cirka 45 minuter och  webbenkäten tar ungefär en timme första gången att göra. Enkäten kan delas upp och göras vid flera tillfällen.
Vad ingår i LifeGene hälsokontroll?
Det är alltid medicinskt utbildad personal som tar hand om dig. Vi  mäter: 
•Din längd
•Midje- höft- och bröstkorgsmått
•Vikt
•Fettfördelning i kroppen (ett komplett BMI ingår)
•Blodtryck och puls  
Resultaten från de fysiska mätningarna får du veta direkt efter att mätningarna är gjorda.
Du får lämna blod- och urinprov och alla deltagare över 15 år får resultaten från följande analyser inom en vecka på sin personliga hemsida: 
•Hemoglobin 
•Långtidssocker (IFCC)
•Snabbsänka (CRP)
•Njurvärde (Kreatinin)
•Kolesterol
•Apolipoprotein A1
•Apolipoprotein B
Bra att veta om blodprovtagningen
Vuxna får lämna upp till 50 ml blod (som jämförelse lämnar man drygt 400 ml blod vid normal blodgivning). För barn beror mängden på åldern. Vid blodprovtagning på barn används en bedövningskräm för att göra provtagningen mer behaglig.
Med kläder som är enkla att ta av går de fysiska testerna lätt
Eftersom en del tester som exempelvis mätning av fettfördelning i kroppen görs barfota är bra om du är klädd i kläder som är lätta att ta av.
Legitimation
I samband med besöket behöver du styrka din identitet. Vi ber dig därför att ta med ett giltigt ID-bevis.
Informerat Samtycke
Vid ditt besök vid LifeGene Testcenter får du signera ett Informerat Samtycke om du inte redan har signerat ett elektroniskt med e-legitiomation (från och med 2015-04-01). Ett informerat samtycke betyder att du har fått, förstått och tagit ställning till information om att dina prover, enkätsvar och övrig information som exempelvis att medicinska journaler får sparas.
 Viktigt att komma i tid

Det är väldigt bra om ni kan komma till testcenter lite innan utsatt tid i fall ni har några frågor eller vill varva ner en lite stund innan hälsotestet börjar. Vi är oftast fullbokade och förseningar påverkar då alla dagens övriga bokningar samt färdigt planerade transporter av prover som måste följa ett visst schema. Vi tackar för er hjälp i den här frågan.

Att vara med i LifeGene innebär att du erbjuds en hälsokontroll och att du svarar på en inledande enkät. Hälsokontrollen tar cirka 45 minuter och  webbenkäten tar ungefär en timme första gången att göra. Enkäten kan delas upp och göras vid flera tillfällen. Observera att vi för närvarande inte utför några hälsokontroller!

Därefter kommer du regelbundet, cirka vart tionde år att erbjuds en ny hälsokontroll. Du kommer också att varje år få svara på en kort uppföljande  webbaserad enkät  om dina levnadsvanor. 

Vad ingår i LifeGene hälsokontroll?

Det är alltid medicinskt utbildad personal som tar hand om dig. Du behöver inte fasta innan hälsokontrollen.

Vi  mäter: 

• Längd
• Midje- höft- och bröstkorgsmått
• Vikt
• Fettfördelning i kroppen (ett komplett BMI ingår)
• Blodtryck och puls  

Resultaten från de fysiska mätningarna får du veta direkt efter att mätningarna är gjorda.


Du får lämna blod- och urinprov och alla deltagare över 15 år får resultaten från följande analyser hemskickade till sin folkbokföringsadress: 

• Hemoglobin
• Långtidssocker (HbA1c)
• Snabbsänka (CRP)
• Njurvärde (Kreatinin)
• Kolesterol
• Apolipoprotein A1
• Apolipoprotein B

Bra att veta om blodprovtagningen

Vuxna får lämna upp till 50 ml blod (som jämförelse lämnar man drygt 400 ml blod vid normal blodgivning). För barn beror mängden på åldern. Vid blodprovtagning på barn används en bedövningskräm för att göra provtagningen mer behaglig.

Med kläder som är enkla att ta av går de fysiska testerna lättare.
Eftersom en del tester som exempelvis mätning av fettfördelning i kroppen görs barfota är bra om du är klädd i kläder som är anpassade till detta.

Legitimation

I samband med besöket behöver du styrka din identitet. Vi ber dig därför att ta med ett giltigt ID-bevis.

Informerat Samtycke

Vid ditt besök vid LifeGene Testcenter får du signera ett Informerat Samtycke om du inte redan har signerat ett elektroniskt samtycke med e-legitiomation (från och med 2015-04-01). Ett informerat samtycke betyder att du har fått, förstått och tagit ställning till information om att dina prover, enkätsvar och övrig information som exempelvis att medicinska journaler får sparas. Här kan du läsa mer om vad det innebär att samtycka.

Viktigt att komma i tid

Det är väldigt bra om ni kan komma till testcenter lite innan utsatt tid i fall ni har några frågor eller vill varva ner en lite stund innan hälsotestet börjar. Vi är oftast fullbokade och förseningar påverkar då alla dagens övriga bokningar samt färdigt planerade transporter av prover som måste följa ett visst schema. Vi tackar för er hjälp i den här frågan.